INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
19/06/2020.
 
Decret 5/2020, de 18 de juny, de la presidenta de les Illes Balears pel qual es declara superada, en el territori de les Illes Balears, la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat

Es declara superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, per a tot el territori de les Illes Balears, amb efectes de dia 21 de juny de 2020.

A partir d'aquesta data s'han d'aplicar, a més de les mesures establertes mitjançant el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, aquelles que, d'acord amb la legislació vigent, estableixi el Consell de Govern de la Comunitat Autònoma.

Veure decret
Transició cap a una Nova Normalitat

Decret 5/2020, de 18 de juny, de la presidenta de les Illes Balears pel qual es declara superada, en el territori de les Illes Balears, la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat

Es declara superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, per a tot el territori de les Illes Balears, amb efectes de dia 21 de juny de 2020.

A partir d'aquesta data s'han d'aplicar, a més de les mesures establertes mitjançant el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, aquelles que, d'acord amb la legislació vigent, estableixi el Consell de Govern de la Comunitat Autònoma.

Veure decret

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2020