INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
07/06/2020
Ordre SND/507/2020, de 6 de juny, per la qual es modifiquen diverses ordres amb la finalitat de flexibilitzar determinades restriccions d'àmbit nacional i establir les unitats territorials que progressen a les fases 2 i 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

Veure informació.
 
modificació estat d'alrama

Ordre SND/507/2020, de 6 de juny, per la qual es modifiquen diverses ordres amb la finalitat de flexibilitzar determinades restriccions d'àmbit nacional i establir les unitats territorials que progressen a les fases 2 i 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

Veure informació.
 

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2020