INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
14/04/2020 -
Disposició general Ministeri de Sanitat.
 
Ordre SND/340/2020, de 12 d'abril, per la qual se suspenen determinades activitats relacionades amb obres d'intervenció en edificis existents en les quals existeixi risc de contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb aquesta activitat.

Veure document
Disposició general Ministeri de Sanitat

Ordre SND/340/2020, de 12 d'abril, per la qual se suspenen determinades activitats relacionades amb obres d'intervenció en edificis existents en les quals existeixi risc de contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb aquesta activitat.

Veure document

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2020