INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
31/03/2020
Criteris interpretatius per a l'aplicació del Reial decret llei 10/2020.
 
Ordre SND/307/2020, 30 de març, per la qual s'estableixen els criteris interpretatius per a l'aplicació del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració responsable per a facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i de treball.

Criteris interpretatius.
Criteris interpretatius Reial decret llei 10/2020

Ordre SND/307/2020, 30 de març, per la qual s'estableixen els criteris interpretatius per a l'aplicació del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració responsable per a facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i de treball.

Criteris interpretatius.

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2020