INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
30/03/2020 -
LLISTAT D’ACTIVITATS ESSENCIALS
 
No serà objecte d'aplicació el permís retribuït regulat en el present
Reial decret llei 10/2020, de 29 de març de 2020, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials amb per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19, a les següents persones treballadores per compte d'altri.

Llistat d’activitats essencials.
LLISTAT D’ACTIVITATS ESSENCIALS

No serà objecte d'aplicació el permís retribuït regulat en el present Reial decret llei 10/2020, de 29 de març de 2020, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials amb per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19, a les següents persones treballadores per compte d'altri.

Llistat d’activitats essencials.

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2020