INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
29-03-2020 -
Reial decret llei 10/2020, de 29 de març.
 
Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d’altra que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.

Disposició transitòria primera. Garanties per a la represa de l'activitat empresarial.

En aquells casos en els quals resulti impossible interrompre de manera immediata l'activitat, les persones treballadores incloses en l'àmbit subjectiu d'aquest reial decret llei podran prestar serveis el dilluns 30 de març de 2020 amb l'únic propòsit de dur a terme les tasques imprescindibles per a poder fer efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar de manera irremeiable o desproporcionada la represa de l'activitat empresarial.


Reial decret llei 10/2020.
Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo

Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d’altra que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.

Disposició transitòria primera. Garanties per a la represa de l'activitat empresarial.

En aquells casos en els quals resulti impossible interrompre de manera immediata l'activitat, les persones treballadores incloses en l'àmbit subjectiu d'aquest reial decret llei podran prestar serveis el dilluns 30 de març de 2020 amb l'únic propòsit de dur a terme les tasques imprescindibles per a poder fer efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar de manera irremeiable o desproporcionada la represa de l'activitat empresarial.


Reial decret llei 10/2020.

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2020