INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
Text refós de la declaració de l’estat d’alarma pel Covid-19 (Coronavirus), Reial decret 463/2020, modificat pel Reial decret 465/2020.
 
Text refós
Text refós Reial Decret Covid-19

Text refós de la declaració de l’estat d’alarma pel Covid-19 (Coronavirus), Reial decret 463/2020, modificat pel Reial decret 465/2020.

Text refós.
 

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2020