INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
19/03/2020 - 
Actualitat COVID-19 en DGT.
 
La recent situació d'emergència ocasionada pel COVID-19 requereix l'adopció de mesures immediates i eficaces per a fer front a aquesta conjuntura social. La Direcció General de Trànsit és molt sensible a aquesta situació amb una sèrie de mesures que garanteixin la prestació d'uns serveis amb les majors garanties tant per a ciutadans com per als seus propis empleats. A continuació s'informa de totes les actuacions dutes a terme per Trànsit per a contrarestar la situació actual.

Informació.
 
Actualitat COVID-19 en DGT

La recent situació d'emergència ocasionada pel COVID-19 requereix l'adopció de mesures immediates i eficaces per a fer front a aquesta conjuntura social. La Direcció General de Trànsit és molt sensible a aquesta situació amb una sèrie de mesures que garanteixin la prestació d'uns serveis amb les majors garanties tant per a ciutadans com per als seus propis empleats. A continuació s'informa de totes les actuacions dutes a terme per Trànsit per a contrarestar la situació actual.

Informació.
 

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2020