INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
15/03/2020 -
Ban Municipal en relació al Covid-19.
 

L’Ajuntament, ha de contribuir a adoptar les mesures que, en l’àmbit de les seves competències, contribueixen a protegir la ciutadania, els empleats municipals, així com també ha de garantir la prestació dels serveis essencials per a la població.

Per això l'Ajuntament fa saber les mesures adoptades mitjançant la Resolució d’Alcaldia núm. 49/2020 de dia 15.03.2020 en el Ban Municipal adjunt a la present publicació.

Ban Municipal.

ban municipal

L’Ajuntament, ha de contribuir a adoptar les mesures que, en l’àmbit de les seves competències, contribueixen a protegir la ciutadania, els empleats municipals, així com també ha de garantir la prestació dels serveis essencials per a la població.

Per això l'Ajuntament fa saber les mesures adoptades mitjançant la Resolució d’Alcaldia núm. 49/2020 de dia 15.03.2020 en el Ban Municipal adjunt a la present publicació.

Ban Municipal.

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2020