INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
08/01/2020. Resolució de la convocatòria del procés de selecció per a la cobertura de places vacants de la policia local.
 
Resolució aspirants seleccionats
OFERTA PÚBLICA - Resolució aspirants seleccionats

08/01/2020. Resolució de la convocatòria del procés de selecció per a la cobertura de places vacants de la policia local.

Resolució aspirants seleccionats

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2020