INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
23/11/2019. Resultat de les proves psicotècniques de la convocatòria del procés de selecció per cobrir de places vacants de la policia local.

Certificat de l'acta del tribunal de la prova d'aptitut psicològica

Llistat prova psicotècnica
Oferta pública - Resultat de les proves psicotècniques

Resultat de les proves psicotècniques per proveir com a personal funcionari de carrera, 4 places de la categoria de policia local per mitjà del sistema d'accés de torn lliure i procediment de selecció d'oposició

Certificat de l'acta del tribunal de la prova d'aptitut psicològica

Llistat del resultat de la prova psicotècnica

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2020