INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
18/11/2019. Resultat de les proves físiques de la convocatòria del procés de selecció per cobrir de places vacants de la policia local.

Llistat
Oferta pública - Resultat de les proves físiques

Resultat de les proves físiques per proveir com a personal funcionari de carrera, 4 places de la categoria de policia local per mitjà del sistema d'accés de torn lliure i procediment de selecció d'oposició

Llistat amb el resultat de les proves físiques

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2020