INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
Campanya de Prevenció i Seguretat per al control de les festes típiques del cap de setmana de Cinquagesma, del 18 al 21 de maig de 2018.
 
L’objectiu és augmentar la presencia policial a les urbanitzacions i zones d’especial incidència que es puguin detectar. Es posarà especial atenció a fer complir les normes de circulació i trànsit, i a complir les ordenances municipals. En principi s'informarà als ciutadans sobre les bones pràctiques, i en cas necessari es denunciaran les infraccions observades.
Campanya de Prevenció i Seguretat de Cinquagesma

Campanya de Prevenció i Seguretat per al control de les festes típiques del cap de setmana de Cinquagesma, del 18 al 21 de maig de 2018.

L’objectiu és augmentar la presencia policial a les urbanitzacions i zones d’especial incidència que es puguin detectar. Es posarà especial atenció a fer complir les normes de circulació i trànsit, i a complir les ordenances municipals. En principi s'informarà als ciutadans sobre les bones pràctiques, i en cas necessari es denunciaran les infraccions observades.

Durant la campanya es controlaran, entre d'altres, els assumptes següents:

  • El consum d’alcohol a la via pública.
  • La venda d’alcohol sense la llicència específica.
  • Les queixes de renous, vandalisme i molèsties al veïnat.


COS DE POLICIA LOCAL DE CIUTADELLA

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2018