INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
Campanya de Prevenció i Seguretat per al control de les festes típiques del cap de setmana de Cinquagesma, del 29 de maig a l'1 de juny de 2020.
 
Enguany s’han de tenir en compta les restriccions derivades del RD sobre l’Estat d’Alarma motivat per l’emergència sanitària del COVID-19. Actualment les pròpies de la FASE-2.  (Guia FASE-2)   (Tríptic Govern Balear)

L’objectiu és augmentar la presencia policial a les urbanitzacions i zones d’especial incidència que es puguin detectar. Es posarà especial atenció a fer complir les normes de circulació i trànsit, i a complir les ordenances municipals. En principi s'informarà als ciutadans sobre les bones pràctiques, i en cas necessari es denunciaran les infraccions observades.
Campanya de Prevenció i Seguretat de Cinquagesma

Campanya de Prevenció i Seguretat per al control de les festes típiques del cap de setmana de Cinquagesma, 29 de maig a l'1 de juny de 2020.

Enguany s’han de tenir en compta les restriccions derivades del RD sobre l’Estat d’Alarma motivat per l’emergència sanitària del COVID-19. Actualment les pròpies de la FASE-2.  (Guia FASE-2)     (Tríptic Govern Balear)

L’objectiu és augmentar la presencia policial a les urbanitzacions i zones d’especial incidència que es puguin detectar. Es posarà especial atenció a fer complir les normes de circulació i trànsit, i a complir les ordenances municipals. En principi s'informarà als ciutadans sobre les bones pràctiques, i en cas necessari es denunciaran les infraccions observades.

Durant la campanya es controlaran, entre d'altres, els assumptes següents:

  • El consum d’alcohol a la via pública.
  • La venda d’alcohol sense la llicència específica.
  • Les queixes de renous, vandalisme i molèsties al veïnat.


COS DE POLICIA LOCAL DE CIUTADELLA

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2020