INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
Campanya de prevenció i seguretat per al control d’articles pirotècnics (petards) durant el carnaval.
 
Del dia 09-02-18 al 12-02-18, la Policia Local realitzarà controls, especialment a la zona del centre, i, dins les nostres possibilitats, els farem extensius a la població en general per tal de fer complir el següent:

- L'Ordenança municipal sobre normes de comportament en els espais públics (BOIB núm. 189 del 30-12-06), que diu, a l’art. 6.1: «Queda prohibit fer esclatar qualsevol tipus de petard a la via pública».
Campanya de seguretat durant el carnaval

Campanya de prevenció i seguretat per al control d’articles pirotècnics (petards) durant el carnaval.

Del dia 09-02-18 fins el 12-02-18
, la Policia Local realitzarà controls, especialment a la zona del centre, i, dins les nostres possibilitats, els farem extensius a la població en general per tal de fer complir el següent:

- L'Ordenança municipal sobre normes de comportament en els espais públics (BOIB núm. 189 del 30-12-06), que diu, a l’art. 6.1: «Queda prohibit fer esclatar qualsevol tipus de petard a la via pública».

- El Reial decret 563/2010, de 7 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria (BOE núm. 113, de 8 de maig de 2010), que diu a l’art. 202. 2. g): «Els alcaldes, per imposar qualsevol de les sancions per infraccions lleus en matèria de tinència i ús en la via pública d’artificis pirotècnics per particulars».

- L'art. 204. Articles pirotècnics decomissats, que diu: «2. Durant la instrucció de l’expedient sancionador, i, si escau, durant l’execució de la sanció imposta, els articles pirotècnics intervinguts es dipositaran en un establiment degudament habilitat, a disposició de l’autoritat competent per sancionar».

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2018