INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
Queixes i suggeriments

Des d'aquest apartat ens podeu fer arribar els vostres suggeriments, els vostres dubtes, les vostres queixes i tot allò que cregueu convenient.

Títol(*):

Descripció(*):

Nom i llinatges(*):

DNI (*)

Tipus de petició:

Telèfon:

Adreça electrònica:

(*) Camps obligatorisAjuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2019