Informació platges - COVID 19


ATENCIÓ!!- No es pot romandre a les platges entre les 21 i les 7 hores *


* Resolució de la consellera de Salut i Consum de 28 d'agost de 2020
per la qual es modifiquen mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per al a Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per Acord del Consell de Govern de les Illes Balearsde 19 de juny de 2020.
  • El trànsit i la permanència a les platges s’ha de fer mantenint una distància de seguretat mínima d’1,5 metres entre usuaris i/o grups.
  • La superfície que ha d’ocupar cada usuari ha de ser de 4 m² i els grups, de 25 persones com a màxim.
  • L'ocupació màxima de l’ús dels serveis públics (dutxes, lavabos, vestuaris, etc.) ha de ser d'una persona, llevat que es requereixi assistència, i en aquest cas hi pot haver un acompanyant.
  • Els banyistes han de fer un ús responsable de la platja i de les instal·lacions, tant des del punt de vista mediambiental com sanitari. Es poden establir limitacions, tant d’accés com de capacitat i de permanència a les platges.
  • La capacitat s’ha de calcular tenint en compte la necessitat de 4 m² per persona.
  • Els usuaris han d’abandonar la instal·lació davant qualsevol símptoma compatible amb la COVID-19.
  • Els elements d’ús rotatori com ara les gandules, els patins de pedals, les piragües i d’altres s’han de netejar i desinfectar abans de cada ús.
  • Es permet la pràctica esportiva individual i de modalitats de parella

Normativa aplicable

Ordres SND/414/2020, de 16 de maig i 440/2020 de 23 de maig i Acord del Consell de Govern de 19 de juny de 2020 pel qual s’aprova el Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat


caption
Platges i cales urbanes
Cala des Degollador
Santandria
Caleta d'en Gorries
Cala Blanca
Cala en Bosc
Son Xoriguer
Cala Morell
Calespiques
Cala en Forcat
Cala en Blanes
Cala en Brut