Posidonia oceanicaEn ocasions trobareu a la vorera de la platja restes de fulles de posidònia; aquestes fulles no són fems, indiquen que us trobau en un ecosistema natural. La posidònia és una fanerògama marina endèmica de la mar Mediterrània que viu submergida i forma extenses praderies al voltant de la costa.

Aquesta planta realitza una funció essencial per al manteniment de la qualitat de les platges: mentre és viva produeix oxigen i fixa l’arena del fons, així manté les aigües transparents; serveix d’hàbitat i de refugi a multitud d’espècies marines de peixos, mol·luscs, crustacis, esponges, algues, etc.

Cada any la planta es desprèn de les fulles mortes i part d’aquestes arriben a la costa arrossegades pels corrents. Aquests munts de fulles també realitzen una important funció ecològica: mentre són a la vorera, protegeixen la primera línia de la platja contra els temporals marítims, i, una vegada seques, tots els animals de closca dura que hi vivien aferrats a les fulles es van desfent i formen bona part de l’arena de les nostres platges. Estudis científics recents estimen que el 85 % de l’arena de les nostres platges prové dels organismes que viuen a les praderies de posidònia.

Normativa

La Posidonia oceanica està considerada com a hàbitat prioritari per la Directiva Habitats, de manera que es troba protegida per la legislació europea i bàsica estatal. L'any 2018 el Govern Balear aprovà el Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de la Posidonia oceanica a les Illes Balears (consulteu AQUÍ), amb l'objectiu de garantir la conservació d'aquesta espècie mitjançant la regulació dels usos i de les activitats que poden afectar l'hàbitat i l’espècie, com la retirada de restes de posidònia morta i la regulació del fondeig d'embarcacions, entre d’altres.

Pressions i amenaces

Actualment l'hàbitat de la posidònia del litoral de les Illes Balears es troba amenaçat per diferents factors que posen en perill aquest ecosistema. Existeixen diferents pressions, com l'ocupació del fons marí per a obres de ports, dragatges; la pesca d’arrossegament il·legal; l’efecte acumulatiu de l’ancoratge d’embarcacions; l’abocament d’aigües depurades deficientment i les salmorres del dessalatge; o les operacions de neteja de platja, que impliquen la retirada de restes mortes. Entre les amenaces, cal assenyalar l’augment de la pressió demogràfica i turística; l’amenaça del canvi climàtic, que implica l’acidificació de mars i oceans; la dispersió de vectors de malaltia, o la introducció d’espècies invasores, entre d’altres.


 

 <br />