INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
BASES SELECCIÓ AGENTS POLICIA LOCAL

19/09/2019. Aprovació bases de selecció per accedir al curs bàsic d’agent de policia local per cobrir places de nova creació de policia.

Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 4 places vacants de la categoria de Policia Local de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca mitjançant el procediment ordinari.


Bases


Publicat al BOE núm. 233 de dia 27/09/2019 l’anunci del inici de presentació d'instàncies. Model de sol·licitud.


LLISTA D'ADMESOS A LES PROVES DE SELECCIÓ A POLICIA LOCAL.

Temari segon exercici de les proves tipus test.

TOPONÍMIA DEL TERME DE CIUTADELLA I ORDANANCES

 Nucli urbà de Ciutadella.
 Urb. Son Blanc i Santandria – Ciutadella.
 Urb. Cala Blanca – Ciutadella.
 Urb. Cap d’Artrutx – Ciutadella.
 Urb. Calan Blanes – Ciutadella.
 Urb. Cala Morell – Ciutadella.
 Urb. Serpentona – Ciutadella.
 Mapa platges i llocs del terme de Ciutadella.
 Odenança reguladora del consum indegut de begudes alcohòliques. BOIB núm. 29 de 25/02/2006.
 Ordenança sobre normes de comportament en els espais públics. BOIB núm. 161 de 21/11/2013.

 

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2020