INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
Sol·licitud de targeta circulació zona
de vianants (transportistes)


Objecte del Tràmit:

Aquest tràmit té com objecte la concessió o denegació de la targeta groga que permet circular per a la zona de vianants, per a poder realitzar labors de càrrega i descàrrega de materials relacionats amb la seva activitat.

Requisits a complir:

- El vehicle no pot superar els 3.500 Kg i ha de tenir permís de circulació per activitat econòmica o mixt.
- Les empreses amb una flota de vehicles no superior a 5 podran disposar d'un màxim de 2 targetes, per a flotes superiors a 5 vehicles un màxim de 3.
- En el cas de sol·licitud de nova targeta per canvi de vehicle, deteriorament, etc. s'haurà de lliurar l'antiga targeta a les dependències de la Policia local.
- En cas de sol·licitud de nova targeta per pèrdua, s'haurà d'acreditar la seva titularitat juntament amb la nova sol·licitud

Documentació a presentar per part de les empreses: 

S'ha de presentar sol·licitud amb indicació del motiu pel qual es necessita circular per la zona de vianants, marca, model i matricula del vehicle i en cas d'empreses la documentació acreditativa d'alta IAE 

a) Permís de circulació
b) ITV en vigor
c) Assegurança en vigor
d) No tenir cap denúncia de circulació ferma pendent de pagament

S’ha de presentar tota aquesta documentació a l’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà), a les oficines de l’Ajuntament, on s’ha de registrar d’entrada.

 

Instancia genèrica editable Instancia en línia

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2019