INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
Sol·licitud de targeta circulació zona
de vianants (residents)


Objecte del Tràmit:


Aquest tràmit té com objecte la concessió o denegació de la targeta groga que permet circular per a la zona de vianants, amb l'objectiu únic d'arribar al seu domicili pels residents i per efectuar labors de càrrega i descàrrega.

Requisits a complir:

Residir en la zona de vianants del casc antic. El vehicle no pot superar els 3.500 kg.

Documentació a presentar per part dels particulars: 

S'ha de presentar sol·licitud amb indicació del motiu pel qual es necessita circular, matrícula, marca i model del vehicle. 

a) Permís de circulació
b) ITV en vigor
c) Assegurança en vigor
d) No tenir cap denúncia de circulació ferma pendent de pagament

Criteris de concessió: 

a) Estar empadronat en el nucli antic.
b) En cas de canvi de vehicles o deteriorament de la targeta, s'haurà de fer nova petició i lliurament de la targeta antiga a les dependències policials. 
c) En cas de pèrdua o robatori de la targeta, s'haurà de sol·licitar una nova targeta tot acreditant la seva titularitat amb la documentació adient.

S’ha de presentar tota aquesta documentació a l’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà), a les oficines de l’Ajuntament, on s’ha de registrar d’entrada.


 

Instancia genèrica editable Instancia en línia

 

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2020