INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
mobilitat

Plànols
 

 Estacionaments regulats per hora (zona blava).
  Ubicació de les màquines expendores de tiquet de la zona blava.
 Ubicació dels estacionaments per persones amb mobilitat reduïda.
 Ubicació dels reservats a càrrega i descàrrega per vehicles autoritzats.
 Ubicació dels estacionaments amb rotació
 Estacionaments de la zona verda.
 Carril velo.
 Zones habilitades per a l'estacionament de bicicletes
 Zones habilitades per a l'estacionament de motos
 Zones habilitades per a l'estacionament compartit de bicicletes i motos

Informació adicional:


 

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2019