INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
decàleg del voluntari de sant joan

Decàleg del Voluntari de Sant Joan:

1. Per ser voluntaris de Sant Joan heu de ser majors d'edat, estar en bona forma física, i heu d'estar ben informats del que s'espera que faceu; per açò heu d'assistir a les reunions informatives, per saber quina és la tasca a desenvolupar i la vostra ubicació als diferents actes de la festa on sigueu requerits.

2. En els moments de la festa en què hi participeu com a voluntaris heu de lluir de forma visible el símbol dels voluntaris.

3. Fer cas de les directrius, indicacions i ordres de la Policia Local, així com fan els membres de Protecció Civil.

4. No consumir alcohol ni altre tipus de substàncies estupefaents durant les hores prèvies o mentre es fa el servei de voluntari.

5. Als Jocs des Pla, no es permet anar a cercar un tros de carota, agafar l'ensortilla per col·locar-la ni fer qualsevol altra actuació que no estigui permesa a l'ordenança específica de Sant Joan mentre es fa el servei de voluntari. No es pot emprar la ubicació assignada per altra cosa que no sigui la tasca específica de voluntari.

6. Heu d'informar i advertir dels possibles perills de la festa a qualsevol persona que vegeu que pot molestar o crear un perill.

7. Avisar de comportaments del públic assistent que signifiquin un greu perill o una alteració de l'ordre a la Policia Local, per tal de prevenir els possibles accidents que es puguin ocasionar i no intervenir en els possibles conflictes o baralles que es produeixin.

8. Mantenir-se ben col·locats per definir un carrerany prou ample pel qual cavalls i cavallers passaran amb la màxima seguretat per realitzar els Jocs des Pla o per tal que, en cas d'accident, els efectius sanitaris puguin actuar amb rapidesa, agilitat i eficiència.

9. Ser respectuosos amb el públic assistent i no desistir de realitzar la tasca encomanada, que és bàsica per al bon desenvolupament dels Jocs des Pla.

10. Fer tota la bulla que pugueu mentre feis de voluntaris; recordau que esteim de festa i vosaltres també en sou una part important: xalar no impedeix tenir cura de la festa.

Bones festes de Sant Joan.

DESCÀRREGAR INSCRIPCIÓ

 

 

 

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2019