INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
unitat de Víctimes d'accidents de trànsit


Què ofereix la Unitat de Víctimes d'Accidents de Trànsit

Un accident de trànsit és, sens dubte, un dels moments en què necessites tenir més a prop algú que t'ajudi de forma ràpida i eficaç.

Per això, la Direcció General de Trànsit posa a la teva disposició la seva Unitat de Coordinació en Matèria de Víctimes d'Accidents de Trànsit (UVAT), que t'ofereix:

Orientació:
T'informam dels recursos de què disposes a la teva província, per rebre una atenció i una assistència adequades al teu cas.

Drets:
Tu tens els teus drets com a víctima i t'ajudam a defensar-los.

Compromís:
Intervenint perquè les institucions públiques i privades de totes les administracions garanteixin una atenció integral i eficaç a les víctimes.

Tot el que necessites en qualsevol moment.

Oferint-te una atenció personalitzada i propera, i també la informació necessària en cada cas, a través de la UVAT a la Prefectura Provincial de Trànsit.
Fent possibles les accions que les víctimes necessitin, tant en l'àmbit familiar, com en el social, el laboral, l'econòmic i, sobretot, el personal.

Perquè és el millor per a tu, a la UVAT t'ajudam a través de quatre fases:

  1. T'escoltam, valoram el teu cas i l'analitzam.
  2. T'oferim tota la informació que necessites i t'orientam sobre els passos que cal seguir.
  3. Posam en marxa les actuacions que calguin amb els professionals que puguin ajudar-te.
  4. Mantenim un seguiment per comprovar que es compleixen rigorosament les accions proposades.
Link per més informació.
 
 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2019