INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
normatives policia local illes balears


 Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears. BOIB núm. 70 de 25 de maig de 2019.

 Decret 28/2015, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. BOIB núm 62, de 02 de maig de 2015.

 Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. BOIB núm. 106, de 30 de juliol de 2013.

 


 

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2019