INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
Consells de seguretat en l'ús de petards

Normativa reguladora:

• Reial decret 563/2010, de 7 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i de cartutxeria (BOE núm. 113 de 8 de maig)

• Ajuntament de Ciutadella. Ordenança Municipal sobre normes de comportament en els espais públics (*BOIB núm. 189 del 30-12-2006)

- Art. 6.1. Es prohibeix fer esclatar qualsevol tipus de petard en la via pública.
Consells d’ús i de seguretat de productes pirotècnics.
És habitual que els productes pirotècnics no siguin sempre utilitzats per professionals, sinó per adults i fillets que poden desconèixer com s’ha de manejar un element tan perillós com és la pólvora.

Limitació de l’ús i de la venda de productes pirotècnics, segons la normativa actual:

 

Productes Edat mínima
de venda
Descripció Exemples de
productes
Classe I Majors de
12 anys
Artificis pirotècnics que presenten un risc molt reduït i que estan pensats per ser utilitzats en àrees confinades, incloent-hi l'interior d’edificis i habitatges. Bengales, bombetes, cascades, percussors de joguets.
Classe II Majors de
16 anys
Artificis pirotècnics que presenten un risc reduït i que estan pensats per ser utilitzats a l’aire lliure en àrees confinades Bengales tricolor, candeles, coet volador xiulada), fonts, rodes, trons.
Classe III Majors de
18 anys
Artificis pirotècnics que presenten un risc mitjà i que estan pensats per ser utilitzats a l'aire lliure en àrees àmplies i obertes Traca valenciana, bateries, coets borratxos, coets especials.

Consells d'ús.

1. No heu de guardar cap article en les butxaques. Una encesa fortuïta podria provocar lesions, fins i tot greus.
2. No heu de tirar cap petard contra persones o animals.
3. No heu de posar la cara davant de cap article pirotècnic encès, ja que es podrien produir cremades o lesions oculars.
4. Es prohibeix disparar coets, encendre globus o qualsevol altre artefacte que contengui foc a una distància inferior a 500 metres de les zones boscoses.
5. Situau sempre l’article pirotècnic en terra i enceneu la metxa per l’extrem. D’aquesta manera donareu temps a retirar-se, ja que les metxes solen tenir una durada d’entre 6 i 12 segons.
6. Vigilau que no hi ha líquids inflamables al nostre al voltant.
7. No situeu mai els petards dins de maons, bòtils, etc. En explotar produirien metralla.
8. CANDELES: situau la candela en un forat o fixau-la en un test o a la terra. No la subjecteu mai amb la mà.
9. COETS: No utilitzeu coets amb la canya trencada. Tampoc els llanceu amb la mà.
10. Si un petard no s’encén bé, no el toqueu fins que no hagi passat mitja hora.

Aquestes normes són d’obligat compliment tant per a la venda com per a la utilització d’aquest productes, ja que ens assegura que els productes són adequats per al consumidor.

 

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2018