INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
SERVEI D'ATENCIÓ CIUTADANA VIA SMS

L'Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament de Ciutadella duu a terme un servei d'atenció a les persones amb discapacitats que no es poden comunicar via telefònica (ja sigui per discapacitats, per malalties, intervencions quirúrgiques o altres situacions per les quals no els fos possible comunicar-se verbalment), a fi d'oferir-los atenció permanent per a situacions d'emergència, auxili o assistència les 24 hores del dia.

Es va proposar gestionar el servei des del cos de la Policia Local de Ciutadella amb l'objectiu de poder oferir aquest servei d'atenció les 24 hores del dia els 365 dies de l'any.

El servei consta d'un número de telèfon mòbil, que és el 628 42 44 80.

Les persones amb problemes poden enviar un missatge (SMS) al número de mòbil anteriorment esmentat, i seran ateses pel servei de la Policia Local. Els contestaran pel mateix sistema de missatge, informant de la derivació dels serveis sol·licitats i de les possibles incidències o consells a tenir en compte.

En cas que algun usuari fes accidentalment una trucada de veu al número mòbil esmentat, aquesta seria atesa per la centraleta del cos de la Policia Local.

Els usuaris permanents o de llarga durada d'aquest servei es podran donar d'alta a aquest servei mitjançant un SMS o un missatge de correu electrònic donant les següents dades:

Número de telèfon mòbil d'on enviaran els SMS.
Nom i llinatges del titular i usuari del telèfon.
Data de naixement o núm. del DNI.
Domicili habitual de la persona interessada.
Informacions d'interès per poder-lo atendre més ràpidament o millor, i que consideri que poden ser importants.

Poden enviar el missatge a l'adreça policia.ciutadella@silme.es o al mateix número del servei.

Amb aquestes dades estarà donat d'alta en el sistema i serà identificat just es rebi un missatge des del seu mòbil, fet que farà que pugui ser més ràpida l'atenció del ciutadà.

La coordinació transversal de l'Àrea de Serveis Socials i de l'Àrea de la Policia Local de l'Ajuntament de Ciutadella, amb la col·laboració del servei de suport informàtic de l'empresa pública SILME, ha fet possible posar en marxa aquest servei, amb la clara intenció de donar cada dia un millor i més proper servei als ciutadans del nostre municipi.

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2019