INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
sol•licitud informe d'accident

Documents necessaris:

La sol·licitud s’ha de demanar mitjançant instància o fax, amb els següents requisits:

Nom i llinatges del sol·licitant
DNI o NIF
Telèfon de contacte
Adreça
Població
Província
Codi postal

També s’han de facilitar el màxim de dades possibles relacionades amb l’accident:

Matrícules dels vehicles implicats
Dades de les persones ferides (si n’hi ha)
Dia, hora i lloc de l’accident
 

Instancia genèrica editable Instancia en línia

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2019