INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
tràmits

     En aquest apartat trobarà la informació i documentació necessària per a la realització de tràmits administratius.


 Sol·licitud de targeta  per a persones amb mobilitat reduïda.
 Sol·licitud d’ocupació de via pública.
 Sol·licitud de gual permanent.
 Sol·licitud informes d'accident
 Sol·licitud de llicència tinença animals raça perillosa
 Sol·licitud de llicència de taxi
 Sol·licitud de targeta zona verde
 Sol·licitud de tergetes de càrrega i descàrrega
 Sol·licitud de targetes d'armes


 

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2019