INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
Sol•licitud de gual permanent

Aquest tràmit té com a objecte la concessió o denegació de la llicència del gual permanent.

La llicència de gual permanent és un requisit obligatori per tal de tenir un accés garantit al garatge de la finca. En cap cas es tracta d’una reserva d’espai, sinó d’una via d’accés on es prohibeix l’estacionament de qualsevol vehicle. Comporta el pagament d’una llicència i una quota anual.

El ciutadà que vulgui sol·licitar aquest tipus de llicència ha de presentar la sol·licitud normalitzada, correctament emplenada, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, juntament amb els documents esmentats en l’apartat corresponent.

En cas de ser un edifici nou, si l’interessat no pot presentar fotocòpia dels rebuts, s’haurà d’adreçar al departament de RENDES, on li emplenaran i li segellaran la casella “observacions” de la instància normalitzada.

Aquesta sol·licitud es pot realitzar en qualsevol moment de l’any.

Documentació necessària per presentar sol·licitud:

Fotocòpia del darrer rebut de contribució.
Fotocòpia del darrer rebut d’arbitris de la finca afectada.
Fotocòpia o dibuix amb les mides de la porta.
En cas que l’edifici sigui nou, s’haurà de presentar fotocòpia del certificat de final d’obra.

Model d'instànci normalitzat Instància en línia

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2019