INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
primers auxilis

PRIMERS AUXILIS

 Adult inconscient 
 Ennuegada
 Ennuegada d'un infant
 Lipotímia, desmai
 Posició lateral de seguretat
 Protegir, alertar, socórrer
 RCP bàsic per a adult
 RCP bàsic per a infant
 RCP bàsic

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2019