INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
telèfons

TELÈFONS D'INTERÈS 

Policia Local de Ciutadella
Ajuntament
Altres dependències
Servei d'urgències
Fax

POLICIA LOCAL DE CIUTADELLA

Policia Local de Ciutadella 971 380 787
092
112
Des d'un telèfon mòbil 971 480 092
Persones amb discapacitats
que no es poden comunicar
via telefònica. (SMS)
628 424 480

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Centraleta 971 381 050
Ocupacíó de la Via Pública 971 484 153
Secretari del batle 971 484 164
Secretari 971 484 150
Interventor 971 484 158
Comptabilitat 971 484 156
Àrea de Turisme 971 484 155
Àrea de Cultura 971 484 154
Assesora lingüística 971 484 163
Àrea d'Educació 971 484 152
Serveis 971 484 160
Serveis d'Aigua 971 484 161
Arquitecte 971 484 165
Enginyer 971 484 159
Cadastre 971 384 780
Arxiver 971 386 102
Oficina de Recaptació 971 384 780

ALTRES DEPENDÈNCIES

Poliesportiu 971 480 878
Piscina 971 482 216
Camp Municipal 971 382 632
Ecoparc 971 386 432
Geriàtric 971 480 100
Centre de Dia Platja Gran 971 385 416

SERVEIS D'URGÈNCIES

Centre d'Emergències 112
Canal Salat 971 480 111
Clínica Menorca 971 480 505 
Clínic Balear 971 482 020 
Bombers 971 380 809
Creu Roja 971 381 993
Hospital Mateu Orfila 971 487 000
Urgències 061
Ambulàncies Illes Balears 900 700 112

SERVEIS DE FAX

Ajuntament de Ciutadella 971 385 500
Policia Local 971 481 212
Poliesportiu 971 482 677

 

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2019