INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
informació

INFORMACIÓ D'INTERÈS

 Oficina Atenció a les Víctimes  Unitat de Victimes d'Accidents de Trànsit
 Telèfons  Primers auxilis
 Farmàcies de guàrdia  Tinença de cans
 Parquímetres  Taxes d'alcohol
 Servei d'atanció ciutadana via SMS  Informació petards (pirotècnics)
 Voluntaris Festes de Sant Joan  Decàleg del voluntari de Sant Joan
 Estacionament zona verda  

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2019