INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
COM ACCEDIR AL COS


 Informació genèrica de com accedir al cos
 Requisits i proves a realitzar per accés a Policia Local 2019
 Proves físiques accés a policia local 2019. Acord del Consell de Govern, BOIB núm. 103 de 27/07/2019 correcció Reglament Marc Policia Local IB.
 Temari proves d'accés POLICIA LOCAL 2019
 Mèrits accés a policia local 2019. Decret Normes Marc Reglament Policia. Decret 40/2019
 Exclusions metges per accés a policia local 2019. Decret Normes Marc Reglament Policia. Decret 40/2019

 

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2020