INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
animals perillosos


Animals Perillosos
 Llei 50/1999, de 23 de desembre, del règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.
 Reial decret 287/2002, de 22 de març,  pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, del  règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos. 
 Ordenança de tinença d'animals. BOIB núm. 178 de 30/12/2014.

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2019