INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
bands d'alcaldia


CONTROL DE RENOUS AL VESPRE

Per tal d’aconseguir una millor convivència ciutadana, es recorda a tota la població el que disposa l’article 28 de l’Ordenança municipal sobre protecció contra renous i vibració, aprovada pel Ple Municipal i publicada al BOCAIB núm. 119, de 21 de setembre de 1991, que textualment diu: "Respecte als sons, cants i crits d’animals domèstics, es prohibeix que des de les 10 h de la nit i fins a les 8 h del matí es deixin en els patis, terrasses, galeries i balcons aus o altres animals que amb els sons, crits o cants destorbin el descans dels veïns. Fora d’aquest horari, hauran d’esser retirats pels seus propietaris o encarregats quan, de manera evident, ocasionin molèsties als altres ocupants de l’edifici o dels edificis veïns."

Ciutadella de Menorca, 3 de setembre de 1997

L’alcaldessa
Assumpta Vinent Barceló

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2019