INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
FER UN BON ÚS DE LA BICICLETA A LA CIUTAT

Com ja sabem, circular avui dia amb un turisme per la ciutat suposa un problema, a causa de la quantitat de vehicles que hi circulen i la manca d’estacionaments. Aquests problemes s’agreugen a l’estiu quan el número de turismes augmenta amb els autos de lloguer que circulen per la nostra població. Circular amb bicicleta podria ser una solució, ja que ens oblidem dels problemes de retencions i d’estacionament, i es pot accedir amb més facilitat a qualsevol lloc. 

Quasi tots nosaltres hem utilitzat la bicicleta per circular durant la nostra vida, ja que sol ser el primer mitjà de locomoció emprat. A la nostra ciutat l’ús de la bicicleta és un bon mitjà de transport perquè quasi no hi ha pendents.

Però, alerta! Açò no significa que la gent que circula amb bicicleta pugui fer el que vulgui amb aquesta. Existeixen també unes normes de circulació, les mateixes que es fan servir per a la resta de vehicles. Amb açò vull dir que quan ens passam un semàfor amb vermell, circulam en direcció prohibida, o damunt la vorera... es comet una infracció de l’Ordenança municipal de trànsit. I existeix la corresponent denúncia; però aquesta pot resultar desproporcionada per una bicicleta, ja que s’ha d’aplicar la mateixa quantia que s’aplicaria a una moto o un automòbil.

Quan es circuli per una zona per a vianants hem d’anar alerta amb els vianants perquè ells tenen preferència. S’ha que moderar la velocitat, no es pot circular a una velocitat major a la del pas d’una persona! Si veiem que hi ha una aglomeració de gent, hem de cercar una altra via alternativa. I si no hi és, és millor que davallem de la bicicleta i passem aquell tram a peu.

Durant la nit és obligatori dur el corresponent enllumenat, el davanter i el posterior, encara que circulem per la ciutat i les vies estiguin ben il·luminades. D’aquesta manera evitarem que ens donin qualque ensurt o ser atropellats per un altre vehicle que no ens ha vist. Recorda que és la teva seguretat la que està en joc.

Quan realitzam un canvi de sentit o de direcció també és obligatori indicar-ho amb el braç esquerre. D’aquesta manera alertarem els altres usuaris de quines són les nostres intencions, i així evitarem tenir algun accident.

Recorda que si vas per la carretera has d'utilitzar el casc i circular pel voral (arcén). És millor no córrer cap risc innecessari.

Es fa aquest recordatori perquè aquestes són les infraccions més habituals comeses pels ciclistes.

Quan circulam en bicicleta hem de ser cautelosos. No és suficient circular correctament, ja que existeix una falta de respecte dels altres usuaris (motos, automòbils i camions) envers els ciclistes. Normalment els altres conductors no prenen cap tipus de precaució quan circulen al costat d’una bicicleta, l’avancen sense tenir en compte la distància adequada, sense moderar la velocitat, el fan balancejar...

Sol ser freqüent que els ciclistes siguin empaitats pel típic conductor que té pressa, que els va trepitjant els talons en un carrer estret on no els pot avançar. A aquests conductors tan sols volem dir-los que siguin més respectuosos, perquè segurament algun cop a la seva vida s’hauran trobat amb la mateixa situació o tal vegada algun familiar seu estigui passant pel mateix. Sincerament, no és gens agradable.

Per açò, des d'aquesta prefectura de Policia Local es vol conscienciar la ciutadania del bon ús de la bicicleta i del respecte dels altres usuaris de la via. Ja que, com ja sabem, el xassís de la bicicleta és el mateix ciclista i a ningú ens agrada que juguin amb la nostra vida.

Policia Local.

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2019