Oferta de feina: Selecció de personal per a constituir una borsa de treball de la categoria laboral d'operador SAC-CEGEM

L'Ajuntament de Ciutadella ha  fet publiques les bases de la convocatòria per a la selecció de candidats per formar part d'una borsa de treball de la categoria laboral d'operador SAC-CEGEM, per a cobrir, amb caràcter laboral temporal, necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis pel sistema de concurs-oposició. Les persones interessades tenen deu dies hàbils a partir de dilluns 30 de novembre per a presentar la documentació. 
 
  •  BOIB 28-11-2020 Bases borsa de operador  (cliqueu AQUÍ)

Que és un operador CEGEM?

El Servei d’Atenció al Públic i del Centre de Gestió d’Emergències Municipal (SAC-CEGEM) de l’ajuntament de Ciutadella de Menorca adscrit al cos de la Policia Local té com a finalitat l’atenció al públic en la prefectura de la policia local i la recepció de trucades, incloses les d’urgència i d’emergències, així com la coordinació del servei de la policia local sota la coordinació del comandament o responsable del servei, la derivació i coordinació amb altres forces i cossos de seguretat, serveis de protecció civil, emergències, administracions o particulars si escau.

Funcions generals del lloc de treball d’operador d’atenció al públic i telefònica del SAC-CEGEM.

    • Atenció al públic de la prefectura de la policia local o de les dependències policials que si li assigni.
    • Rebre trucades dels telèfons assignats al servei i altres mitjans de telecomunicació com per exemple servei de missatges per persones amb discapacitats auditives i de parla.
    • Obtenir la localització vàlida de l’incident.
    • Enregistrar en el sistema informàtic vigent les trucades relatives a incidents o emergències.
    • Generar la carta de trucada d’acord amb els  tipus d’actuació predefinits. Incloent totes les dades necessàries per complimentar el full de servei o incidència.
    • Contrastar la informació existent en la carta de trucada i verificar-la.
    • Etiquetar la trucada o l’atenció al públic, classificar-la i fer-ne el seguiment final.
    • Dur a terme el seguiment dels incidents fins la seva finalització.
    • Qualsevol altra funció inherent al lloc d’operador telefònic o suport auxiliar administratiu dins el cos de la policia local.

La jornada efectiva anual es presta mitjançant torns rotatius o fixes de matí, capvespre i de nit en jornada ordinària de 8 hores. De la mateixa manera hi ha un sistema de rotació dels dies de descans setmanal segons el conveni laboral vigent pels operadors/es del servei SAC – CEGEM.

alt text
 
Etiquetes relacionades
Treball i ocupació