Ciutadella instal·la dos radars per a controlar els punts més habituals d'excés de velocitat

Imatge
El passeig Marítim i l'avinguda de Calespiques compten des d'avui amb un dispositiu de control de velocitat que permetrà detectar l'excés de velocitat durant el pas de vehicles. El Departament de Mobilitat de la Policia Local espera aconseguir, amb aquest dispositiu, una major pacificació en el trànsit. Els radars canviaran d'ubicació al cap d'un temps per tal de tenir també un estudi del trànsit en els diferents punts conflictius del municipi.

En aquesta primera fase els dispositius de control de velocitat tindran una funció informativa i serviran, a més, perquè el Servei de Mobilitat pugui comptar també amb estadístiques de trànsit i d'incompliments en els punts on estiguin ubicats. Les dades indiquen que només amb la presència d'aquests dispositius s'aconsegueix reduir, de mitjana, un 25% la velocitat de pas a la zona, ja que actua com a recordatori i element dissuasiu.

Durant els pròxims mesos aquests radars canviaran d'ubicació i se situaran en altres zones, com el carrer de la Pau, l'avinguda Josep Mascaró Passarius, el Camí Vell, etc, per poder tenir informació de la velocitat i del pas de vehicles en aquests indrets.

Amb la incorporació dels radars a la xarxa viària de Ciutadella es continua en la línia iniciada aquesta legislatura d'incorporar elements tecnològics en l'àmbit de la mobilitat. De fet, dins enguany està prevista també l'adjudicació del canvi de sistema de control i gestió de la xarxa semafòrica a Ciutadella, que permetrà una circulació més eficient, sostenible i segura al nostre municipi.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Mobilitat i Noves Tecnologies, Sergi Servera, espera incorporar també, durant el 2021, altres novetats, com el sensor d'aparcaments per als estacionaments rotatius i l'impuls d'un projecte de mobilitat per tal d'articular un sistema d'accés als carrers de residents del nucli antic vigilat per videocàmeres, per facilitar, d'aquesta manera, la mobilitat dels vesins del nucli històric.

Durant aquests dies, des del Servei de Mobilitat, la brigada de senyalística ha reforçat les marques viàries del passeig Marítim, de l'avinguda de Calespiques, i s'han incorporat nous indicatius de reducció de velocitat al camí de sa Farola.


 
 
Imatges relacionades