INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
Sol•licitud d’ocupació de via pública

Documentació necessària per presentar sol·licituds d’ocupació de via amb taules, cadires i mercaderies.

- Fotocòpia de la llicència municipal d’obertura i funcionament del local.

- Plànol de situació a escala 1:2000.

- Croquis de l’ocupació a escala 1:50 amb indicació de les mides i de la superfície total.

- Fotocòpia del darrer rebut de la finca afectada.

S’ha de presentar tota aquesta documentació a l’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà), a les oficines de l’Ajuntament, on s’ha de registrar d’entrada.

Model d'instànci normalitzat Instància en línia

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2019