INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
Benvinguts
Benvinguts al web de la Policia Local de Ciutadella.
 
Notícies
 
31/03/2020
Criteris interpretatius per a l'aplicació del Reial decret llei 10/2020.
 
Ordre SND/307/2020, 30 de març, per la qual s'estableixen els criteris interpretatius per a l'aplicació del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració responsable per a facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i de treball.

Criteris interpretatius.
30/03/2020 -
LLISTAT D’ACTIVITATS ESSENCIALS
 
No serà objecte d'aplicació el permís retribuït regulat en el present
Reial decret llei 10/2020, de 29 de març de 2020, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials amb per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19, a les següents persones treballadores per compte d'altri.

Llistat d’activitats essencials.
29-03-2020 -
Reial decret llei 10/2020, de 29 de març.
 
Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d’altra que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.

Disposició transitòria primera. Garanties per a la represa de l'activitat empresarial.

En aquells casos en els quals resulti impossible interrompre de manera immediata l'activitat, les persones treballadores incloses en l'àmbit subjectiu d'aquest reial decret llei podran prestar serveis el dilluns 30 de març de 2020 amb l'únic propòsit de dur a terme les tasques imprescindibles per a poder fer efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar de manera irremeiable o desproporcionada la represa de l'activitat empresarial.


Reial decret llei 10/2020.
26/03/2020 -
 
L’ajuntament de Ciutadella impulsa mesures econòmiques davant la declaració de l’estat d’alarma per el Covid-19.
24/03/2020 -
Crisis Sanitària COVID-19.
 
Enllaç per consultar les normes consolidades contingudes en aquest codi, que comprenen totes les seves redaccions, des del text original fins a la versió vigent.
23/03/2020 -

Llistat de preguntes i respostes més comuns sobre l'aplicació de les normes de l'estat d'Alarma pel COVD-19.

Actualitzat.  30/03/2020
 
Accedir al document.
23/03/2020 -
 


Maneig i el tractament de residus (fems) a les nostres llars.
Text refós de la declaració de l’estat d’alarma pel Covid-19 (Coronavirus), Reial decret 463/2020, modificat pel Reial decret 465/2020.
 
Text refós
20/03/2020 -
S’ha tancat l’accés a les platges del municipi.
 
Amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma pel Covid-19 (Coronavirus) i per prevenir la propagació de la pandèmia, s’ha tancat l’accés a les platges del municipi.
Es recorda a la ciutadania que la millor manera de prevenir-lo és respectar les normes dictades en el Reial decret 463/2020, modificat pel Reial decret 465/2020. Us recordam que és feina de tots.
19/03/2020 -
Obertura de tallers de reparació de vehicles.
 
Informació obertura de tallers de reparació de vehicles durant la situació d'Estat d'Alarma acordada pel Reial Decret 463/2020, modificat per Reial Decret 465/2020

Informació.
19/03/2020 - 
Actualitat COVID-19 en DGT.
 
La recent situació d'emergència ocasionada pel COVID-19 requereix l'adopció de mesures immediates i eficaces per a fer front a aquesta conjuntura social. La Direcció General de Trànsit és molt sensible a aquesta situació amb una sèrie de mesures que garanteixin la prestació d'uns serveis amb les majors garanties tant per a ciutadans com per als seus propis empleats. A continuació s'informa de totes les actuacions dutes a terme per Trànsit per a contrarestar la situació actual.

Informació.
 
18/03/2020 -
Aclariment a la Declaració de l'Estat d'Alarma Covid-19.

Reial decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
 
Us adjuntem aclariment al Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Reial Decret 
Comparativa aclariment Reial Decre
Informació sobre el COVID-19 (Coronavirus)
 
Tota la informació municipal sobre les mesures de prevenció per evitar la propagació del COVID-19 (Coronavirus), a més de diferents documents de recomanacions i informació que poden ser d'utilitat a la ciutadania.
16/03/2020 -
Queda suspendido el servicio de zona HORA (parquímetros) en todo el municipio hasta nueva orden.
 
Por motivo de las medidas para la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, os comunicamos que a partir de hoy en día 16 de marzo el servicio de vigilancia de la zona ORA (parquímetros de la zona azul) queda suspendido en todo el municipio hasta nueva orden.

 
15/03/2020 -
Ban Municipal en relació al Covid-19.
 

L’Ajuntament, ha de contribuir a adoptar les mesures que, en l’àmbit de les seves competències, contribueixen a protegir la ciutadania, els empleats municipals, així com també ha de garantir la prestació dels serveis essencials per a la població.

Per això l'Ajuntament fa saber les mesures adoptades mitjançant la Resolució d’Alcaldia núm. 49/2020 de dia 15.03.2020 en el Ban Municipal adjunt a la present publicació.

Ban Municipal.

Recomanació de l’Organització Mundial de la Salut davant el Covid-19. Neteja de mans per avitar contagis.
 
Recomanació.
14/03/2020 -
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
 
Us adjuntem el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 que tindrà una vigència de 15 dies naturals.

Reial Decret
13/03/2020

L'Ajuntament de Ciutadella us informa del comunicat del Govern de les Illes Balears en relació a les mesures per evitar la propagació del coronavirus.
 
Resolució amb les mesures excepcionals i detallades per tal de intentar contenir la propagació del coronavirus. Les mesures que no tenguin establert un termini de vigència concret en l'annex 1, es des del dissabte 14 de març de 2020 fins a les 00.00 hores de dia 13 d'abril de 2020, sense perjudici que es puguin prorrogar.

Resolució.
03/02/2020. Obres de millora a la zona del cementiri vell.
 
Amb motiu de l’obra de millora de la zona adossada al cementiri del carrer avinguda Josep Mascaró Pasarius amb Sant Antoni Maria Claret, en aquesta via s’haurà de tenir molta precaució en circular-hi. Es preveu que la durada d’aquestes obres sigui de 2 mesos aproximadament.
27/11/2019. Llista provisional de les persones que han superat tots els exercicis eliminatoris


Certificat de l'acta del tribunal
 
25/11/2019. Resultat de les proves de coneixement de la convocatòria del procés de selecció per cobrir de places vacants de la policia local.

Certificat de l'acta del tribunal
 
18/11/2019. Resultat de les proves físiques de la convocatòria del procés de selecció per cobrir de places vacants de la policia local.

Llistat
El 25 de novembre es va declarar com el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona.
Per part d’aquesta Policia Local s’uneix a la repulsa de qualsevol tipus de violència contra la Dona i insta a totes les víctimes a denunciar aquest tipus de fets.
 
 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2020