INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
Benvinguts
Benvinguts al web de la Policia Local de Ciutadella.
 
Notícies
 
Campanya de Prevenció i Seguretat per al control de les festes típiques del cap de setmana de Cinquagesma, del 29 de maig a l'1 de juny de 2020.
 
Enguany s’han de tenir en compta les restriccions derivades del RD sobre l’Estat d’Alarma motivat per l’emergència sanitària del COVID-19. Actualment les pròpies de la FASE-2.  (Guia FASE-2)   (Tríptic Govern Balear)

L’objectiu és augmentar la presencia policial a les urbanitzacions i zones d’especial incidència que es puguin detectar. Es posarà especial atenció a fer complir les normes de circulació i trànsit, i a complir les ordenances municipals. En principi s'informarà als ciutadans sobre les bones pràctiques, i en cas necessari es denunciaran les infraccions observades.
Ciutadella reactivarà els servei d'estacionament regulat a partir de dia 1 de juny.
 
La Junta de Govern ha aprovat avui la reactivació del servei d'estacionament regulat (zona blava i zona verda-residents) a partir de dilluns 1 de juny. La zona ORA va quedar suspesa dia 14 amb l'establiment de l'estat d'alarma i la restricció general de la mobilitat. La reactivació del contracte permetrà també reincorporació a la feina de 6 treballadors de l'empresa concessionària.

D'aquesta manera els veïns i les veïnes de Ciutadella, amb targeta verda, tornaran a tenir reservat els aparcaments de zona de residents, facilitant la seva accessibilitat al domicili, i als aparcaments de la zona blava se'ls aplicarà la tarifa corresponent segons la zona blava o vermella i la tarifa d’estiu.

Si voleu accedir a més informació sobre el servei de parquímetres (Funcionament, horaris, tarifes, etc) cliqueu AQUÍ
 
20/05/2020.
UTILITZACIÓ OBLIGATÒRIA DE MASCARETA A PARTIR DEL DIA 21 DE MAIG FINS LA FINALITZACIÓ DE L'ESTAT D'ALARMA.
 
L'ús de mascareta serà obligatori a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert a el públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal de al menys dos metres.

S'entén complerta l'obligació a què es refereix l'apartat anterior mitjançant l'ús de qualsevol tipus de mascareta, preferentment higièniques i quirúrgiques, que cobreixi nas i boca.
S'observaran, en tot cas, les indicacions de les autoritats sanitàries sobre el seu ús.

Queden obligats a l'ús de mascaretes les persones de sis anys en endavant.

NO serà exigible en els següents supòsits:
a) Persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l'ús de mascareta.
b) Persones en què l'ús de mascareta resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
c) Desenvolupament d'activitats en què, per la pròpia naturalesa d'aquestes, resulti incompatible l'ús de la mascareta.
d) Causa de força major o situació de necessitat.

Veure informació. pdf

Veure publicació. BOE
14/05/2020.
Ban d’Alcaldia sobre pagaments, horaris de serveis públics i d’altres
 
L’alcaldessa de Ciutadella, Joana Gomila, ha signat el tercer ban a què dóna lloc l’estat d’alarma sanitària que regeix a Espanya des del passat 14 de març. Es tracta d’un ban que afecta un seguit d’àmbits, alguns dels qual van referits a certs canvis que s’han de produir quan l’illa de Menorca entri en la fase 1 de la desescalada. Entre d’altres matèries, afecta a: mobilitat i aplicació de franges horàries; instal·lacions esportives municipals; Biblioteca pública; cementeri municipal; flexibilització d'horaris de renous; i el pagament de rebuts en general. Podeu descarregar-vos el ban adjunt per a la conèixer el detall de les mesures, horaris i condicions de les novetats d’interès ciutadà.

Veure ban d’Alcaldia
09/05/2020.
 
Informació per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la Fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. (Govern d'Espanya Ministeri de Sanitat).

Guia de la fase 1. 
25/04/2020 -

Guies bones pràctiques desconfinament per menors de 14 anys durant l'estat d'alarma.
 
25/04/2020 -
Disposició general Ministeri de Sanitat. Desconfinament menors de 14 anys
 
Ordre SND/370/2020, de 25 d'abril, sobre les condicions en les quals han de desenvolupar-se els desplaçaments per part de la població infantil durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Veure document
15/04/2020 -
 
Mesures preventives per al sector de les empreses de construcció en relació amb l’alerta per COVID-19 (SARS-*CoV-2)


Mesures de seguretat a la construcció.
14/04/2020 -
Disposició general Ministeri de Sanitat.
 
Ordre SND/340/2020, de 12 d'abril, per la qual se suspenen determinades activitats relacionades amb obres d'intervenció en edificis existents en les quals existeixi risc de contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb aquesta activitat.

Veure document
31/03/2020
Criteris interpretatius per a l'aplicació del Reial decret llei 10/2020.
 
Ordre SND/307/2020, 30 de març, per la qual s'estableixen els criteris interpretatius per a l'aplicació del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració responsable per a facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i de treball.

Criteris interpretatius.
30/03/2020 -
LLISTAT D’ACTIVITATS ESSENCIALS
 
No serà objecte d'aplicació el permís retribuït regulat en el present
Reial decret llei 10/2020, de 29 de març de 2020, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials amb per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19, a les següents persones treballadores per compte d'altri.

Llistat d’activitats essencials.
29-03-2020 -
Reial decret llei 10/2020, de 29 de març.
 
Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d’altra que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.

Disposició transitòria primera. Garanties per a la represa de l'activitat empresarial.

En aquells casos en els quals resulti impossible interrompre de manera immediata l'activitat, les persones treballadores incloses en l'àmbit subjectiu d'aquest reial decret llei podran prestar serveis el dilluns 30 de març de 2020 amb l'únic propòsit de dur a terme les tasques imprescindibles per a poder fer efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar de manera irremeiable o desproporcionada la represa de l'activitat empresarial.


Reial decret llei 10/2020.
26/03/2020 -
 
L’ajuntament de Ciutadella impulsa mesures econòmiques davant la declaració de l’estat d’alarma per el Covid-19.
24/03/2020 -
Crisis Sanitària COVID-19.
 
Enllaç per consultar les normes consolidades contingudes en aquest codi, que comprenen totes les seves redaccions, des del text original fins a la versió vigent.
23/03/2020 -
 


Maneig i el tractament de residus (fems) a les nostres llars.
Text refós de la declaració de l’estat d’alarma pel Covid-19 (Coronavirus), Reial decret 463/2020, modificat pel Reial decret 465/2020.
 
Text refós
20/03/2020 -
S’ha tancat l’accés a les platges del municipi.
 
Amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma pel Covid-19 (Coronavirus) i per prevenir la propagació de la pandèmia, s’ha tancat l’accés a les platges del municipi.
Es recorda a la ciutadania que la millor manera de prevenir-lo és respectar les normes dictades en el Reial decret 463/2020, modificat pel Reial decret 465/2020. Us recordam que és feina de tots.
19/03/2020 -
Obertura de tallers de reparació de vehicles.
 
Informació obertura de tallers de reparació de vehicles durant la situació d'Estat d'Alarma acordada pel Reial Decret 463/2020, modificat per Reial Decret 465/2020

Informació.
19/03/2020 - 
Actualitat COVID-19 en DGT.
 
La recent situació d'emergència ocasionada pel COVID-19 requereix l'adopció de mesures immediates i eficaces per a fer front a aquesta conjuntura social. La Direcció General de Trànsit és molt sensible a aquesta situació amb una sèrie de mesures que garanteixin la prestació d'uns serveis amb les majors garanties tant per a ciutadans com per als seus propis empleats. A continuació s'informa de totes les actuacions dutes a terme per Trànsit per a contrarestar la situació actual.

Informació.
 
18/03/2020 -
Aclariment a la Declaració de l'Estat d'Alarma Covid-19.

Reial decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
 
Us adjuntem aclariment al Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Reial Decret 
Comparativa aclariment Reial Decre
Informació sobre el COVID-19 (Coronavirus)
 
Tota la informació municipal sobre les mesures de prevenció per evitar la propagació del COVID-19 (Coronavirus), a més de diferents documents de recomanacions i informació que poden ser d'utilitat a la ciutadania.
16/03/2020 -
Queda suspendido el servicio de zona HORA (parquímetros) en todo el municipio hasta nueva orden.
 
Por motivo de las medidas para la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, os comunicamos que a partir de hoy en día 16 de marzo el servicio de vigilancia de la zona ORA (parquímetros de la zona azul) queda suspendido en todo el municipio hasta nueva orden.

 
15/03/2020 -
Ban Municipal en relació al Covid-19.
 

L’Ajuntament, ha de contribuir a adoptar les mesures que, en l’àmbit de les seves competències, contribueixen a protegir la ciutadania, els empleats municipals, així com també ha de garantir la prestació dels serveis essencials per a la població.

Per això l'Ajuntament fa saber les mesures adoptades mitjançant la Resolució d’Alcaldia núm. 49/2020 de dia 15.03.2020 en el Ban Municipal adjunt a la present publicació.

Ban Municipal.

Recomanació de l’Organització Mundial de la Salut davant el Covid-19. Neteja de mans per avitar contagis.
 
Recomanació.
14/03/2020 -
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
 
Us adjuntem el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 que tindrà una vigència de 15 dies naturals.

Reial Decret
13/03/2020

L'Ajuntament de Ciutadella us informa del comunicat del Govern de les Illes Balears en relació a les mesures per evitar la propagació del coronavirus.
 
Resolució amb les mesures excepcionals i detallades per tal de intentar contenir la propagació del coronavirus. Les mesures que no tenguin establert un termini de vigència concret en l'annex 1, es des del dissabte 14 de març de 2020 fins a les 00.00 hores de dia 13 d'abril de 2020, sense perjudici que es puguin prorrogar.

Resolució.
Mesures de prevenció de l’ajuntament de Ciutadella per evitar la propagació del Covid-19
 
12/03/2020.
Comunicat de l'Ajuntament de Ciutadella en relació a les mesures de prevenció per evitar la propagació del Covid-19Comunicat 

Més informació: http://www.caib.es/sites/coronavirus/ca/portada/
03/02/2020. Obres de millora a la zona del cementiri vell.
 
Amb motiu de l’obra de millora de la zona adossada al cementiri del carrer avinguda Josep Mascaró Pasarius amb Sant Antoni Maria Claret, en aquesta via s’haurà de tenir molta precaució en circular-hi. Es preveu que la durada d’aquestes obres sigui de 2 mesos aproximadament.
27/11/2019. Llista provisional de les persones que han superat tots els exercicis eliminatoris


Certificat de l'acta del tribunal
 
25/11/2019. Resultat de les proves de coneixement de la convocatòria del procés de selecció per cobrir de places vacants de la policia local.

Certificat de l'acta del tribunal
 
18/11/2019. Resultat de les proves físiques de la convocatòria del procés de selecció per cobrir de places vacants de la policia local.

Llistat
El 25 de novembre es va declarar com el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona.
Per part d’aquesta Policia Local s’uneix a la repulsa de qualsevol tipus de violència contra la Dona i insta a totes les víctimes a denunciar aquest tipus de fets.
 
 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2020